Tanum Vel - www.tanumvel.org
Støtt Tanum Vel med Grasrotandelen i Norsk Tipping! Tanum Vel (996610624)
Et godt sted å bo
  
Tanum vel er stort og innholdsrikt. Jorder og skog, trivelige boligområder med eneboliger, rekkehus og nyere blokkbebyggelse, gode uteområder og rikelig med tumleplass for liten og stor. Slik er Tanum Vels områder. Tanum middelalderkirke ligger vakkert plassert i det frodige og bølgende kulturlandskapet. De mer folkerike områdene ved Emma Hjorth, Kirkerud, Vestre Jong og Juterud danner en randsone, mens Vestmarkveien slynger seg gjennom et eldgammelt gårdslandskap opp mot grensen til Vestmarka.

Tanum Vel arbeider for å ta vare på områdets unike verdier knyttet til natur, kultur, jordbruk og friluftsliv. Samtidig har vi vært - og er - åpne for utvikling og forandring.Kart over velområdet
Her er Bærum kommunes kart over velets område. Formatet gjør det vanskelig å lese. Men ved føre pekeren over selve kartet, får du fram et forstørrelsesglass. Klikk på det for å  forstørre områder på kartet.