Ber departementet avvise skiskytingsanlegg

Støtter beboerforeningen

Tanum Vel ber Klima- og Miljødepartementet om å avvise reguleringsplanen. Velet mener at intensjonene i Markaloven ikke er anvendt til beste for de store brukergruppene av det tradisjonelle friluftslivet. Finn Velets brev "Brev departementet"  her