Velet ber kommunen om bedre skilting i Vestmarkveien

Vil øke trafikksikkerheten

Tanum Vel ba i brev til Bærum kommune den 29. april 2015 om tiltak for å redusere unødig trafikk og risiko for ulykker på Tanum. Du kan lese dokumentet, som heter "brev skilting" her