Se resultatene

Trafikktelling i Vestmarkveien

Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening foretok i februar 2015 en trafikktelling i Vestmarkveien. Det var Tanum Vel som hadde bedt om tellingen. Telleapparatet sto på sletten ved Staver gård. Tellingen viste 1.600 kjøretøyer/døgn, noe som Trafikksikkerhetsforeningen betegnet som moderat trafikkbelastning. De slo fast at trafikksikkerheten er ivaretatt med separat gang/sykkelvei, og at det ikke kreves noen spesielle tiltak. Velet svarte da i mail og gjorde oppmerksom på at det bare er gang/sykkelvei langs en liten del av Vestmarkveien. Du finner resultatene fra trafikktellingen i et dokument som heter "brev telling"  her