Vellykket årsmøte 2016

Både årsberetning og regnskap ble godkjent på årsmøtet i Tanum Vel 14. april 2016. Du kan lese referatet her

(2016-04-30 Tanum vel årsmøtereferat 2016.pdf)