Klage på oppføring av ridehus

Det ble den 11. november 2011 gitt midlertidig dispensasjon for oppføring av ridehus. Dispensasjonen ble vedtatt å utløpe senest 3 år fra tidspunktet for vedtaket. Tanum Vel  har derfor sendt klage på vedtaket den 17.11. 2014. Les filen "Klage på vedtak ridehus" i arkivet