Signert referat

Årsmøtet godkjente deling

Leder i Tanum Vel kunne ønske 26 medlemmer velkommen ved åpningen av årsmøtet den 23. mars 2015. Møtet startet med at varaordfører Ole Christian Udnes informerte og svarte på spørsmål om Tanumplatåets fremtid. Styret la frem et forslag om å skille ut området Emma Hjort/Haug Kirkerud fra Tanum Vel, bl. a.  med den begrunnelsen at områdene har få felles saker med resten av velet. Årsmøtet vedtok at det skal dannes en prosjektgruppe for å gjennomføre dette, hvis Emma Hjort/Haug Kirkerud ønsker det. Les årsmøtereferatet her