Velkommen til årsmøtet 2017!

Innkalling og saksdokumenter

Tanum Vel

ÅRSMØTE 2017

Styret i Tanum Vel innbyr til årsmøte

Mandag 3. april 2017 kl 19.00

Tanum og Jong seniorsenter

Representanter for Bane Nord vil i tillegg orientere om Ringeriksbanen gjennom vårt område.

Finn årsmøtedokument her