Flytting av postkontoret fra ICA til Smart Club

Tanum Vel

Postboks 157

1312 Slependen

 

 

Bærum kommune

Administrasjon og politikere

 

1304 Sandvika                                                          Tanum 16.01.2011

 

 

 

Flytting av Slependen postkontor fra ICA til Smart Club

 

Tanum Vel har blitt kontaktet av mange eldre medlemmer som er bekymret og oppbrakte over at Slependen postkontor skal flyttes fra ICA til Smart-Club. Bekymringen er spesielt knyttet til at det nå blir enda vanskeligere å komme seg til postkontoret for innbyggere som ikke disponerer bil.

 

Tanum Vel synes disse bekymringen er veldig aktuelle og relevante og styret har derfor besluttet å engasjere seg i saken. Vi har henvendt oss til Posten Norge AS (Posten) og forstår at flyttingen har med anbudsordningen for post i butikk å gjøre, og at alle formalkrav og regler for dette er etterfulgt. Posten ser ikke noe problem knyttet til dette. Mange kunder ser imidlertid dette annerledes. Det har allerede vært skrevet om dette i Budstikka, der ble det også spurt om kundene kunne velge seg Sandvika som postkontor, men dette er visstnok ikke mulig, uten at noen grunn ble gitt fra Postens side.

 

Tanum Vel bestrider ikke at Posten har fulgt gjeldende regler, men styret i vellet anser likevel flyttingen av Slependen Postkontor til Smart-Club som så lite kundevennlig for innbyggere som bor i vårt ansvarsområde, spesielt mennesker uten tilgang til bil, at vi ønsker å få Posten, Bærums administrasjon og politikere til å se nærmere på om flyttingen fører til så negative konsekvenser for kundene/ innbyggerne i denne delen av Bærum, at den bør gjøres om eller om det bør opprettes et nytt post-i-butikk kontor in vårt område.

 

Det er mange mennesker som sokner til Slependen postkontor, både i Bærum- og Asker kommune. Innbyggere i Tanum Vels ansvarsområde har opp gjennom årene soknet til forskjellige postkontor/ post-i-butikk. Vi har hatt postkontor i Sandvika, på Malestua, på Kiwi post-i-butikk og de siste årene på ICA post-i-butikk. Posten er på vandring ut av nærområdet vårt, ut av kommunen – lenger og lenger bort fra der vi ferdes til vanlig, bort fra de normale knutepunktene for offentlig transport – og til en trafikkmaskin.

 

Ikke noe galt sagt om Smart-Club, men beliggenheten er veldig spesiell, i en trafikkmaskin og vanskelig tilgjengelig for kunder uten bil. Og vi har jo ikke noen mulighet til å hente rekommandert post og pakker på et annet postkontor. Lille julaften var jeg på Smart-Club for å handle de siste julegavene (jeg har bil). Jeg satt i kø i 20 minutter for å komme ut av parkeringshuset pga trafikkaos. Irriterende nok for en som skulle kjøpe seg iPad, men verre dersom jeg bare skulle hentet posten!

 

 

 

Hva så med tilgjengeligheten for personer uten bil. Vellet har gjort en liten undersøkelse. Mange kunder i vårt ansvarsområde må bruke 2 eller 3 busser for å komme frem. Vi har sjekket rutetider og korrespondanse og det vil i beste fall ta 40-50 minutter hver vei, - pluss ventetid på retur bussrute. Så eldre og andre uten bil må regne med 3 timer, kanskje mer, for å komme seg på Posten, egentlig ganske uhørt med den befolkningstettheten vi har i vårt område, der det også er et relativt godt tilbud av offentlig transport.

 

Gitt at dette er snakk om et tett befolket område med relativt godt utbygget offentlig transport stiller vi spørsmål ved om Posten i denne saken har tatt godt nok hensyn til kundenes behov når de har valgt å plassere postkontoret i et område som er vanskelig tilgjengelig både til fots og med offentlig transport. Spesielt stiller vi oss spørsmål ved om eldre og andre kunder uten bil er godt nok ivaretatt, og om miljøhensynene er tilstrekkelig vektlagt.

 

Tanum Vel synes ikke det – vi ønsker tilbake et postkontor eller post-i-butikk plassert sentralt i vårt ansvarsområde – i Bærum kommune, og nær linjene for offentlig transport. Kanskje vi kan få Posten på Malerstua tilbake? Malerstua er plassert både nær Slependen togstasjon, Tanum bussrute og dessuten godt tilgjengelig for mange til fots. Med så høy befolkningstetthet som i vårt område, bør det også være grunnlag for å vurdere å øke tilgjengeligheten til posttjenester med ytterligere ett kontor, for eksempel ved Slependen togstasjon i tillegg til Smart Club. Dersom det ikke er mulig å enten flytte postkontoret eller å opprette ytterligere ett kontor i området, er det en bedre løsning for innbyggerne i vårt område å ha postadresse Sandvika. Der ligger i alle fall postkontoret sentralt plassert, slik at eldre og andre uten bil kan komme seg på Posten med bare å ta en buss.

 

Tanum Vel oppfordrer med dette administrasjonen og politikere i Bærum kommune og Posten  til å se nærmere på denne saken, bli enige om at dette ikke er et godt nok tilbud til kunder/ innbyggere, og gi oss et nytt postkontor/ post-i-butikk i nærområdet vårt.