Dette mener Skui Vel

Skui Vel har avgitt sin uttalelse til kommunens arealplan 2015 - 2030. Les uttalelsen i arkivet her