Stadfesting av reguleringsplan

Kommunen fastholder planene for skiskytingsanlegg

Her kan du lese Bærum kommunes brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med stadfesting av reguleringsplan for skiskytingsanlegg på Franskleiv.

Du finner brevet i arkivet på filen "komm styrevedtak skiskyting" her

Tanum Vel gikk i sin høringsuttalelse imot planen, med begrunnelse i blant annet hensynet til det frie friluftslivet og bekymring for øket trafikk på Vestmarkveien. Du kan lese mer om høringsuttalelsen i referatet fra årsmøtet 2014.