Vel-protester mot forslag til Kommunedelplan

Protesterer mot bit-for-bit nedbygging av Tanumplatået

Her fra Staverjordet en sommerdag.

Høyre, FrP og Krf-politikere åpner for bit for bit nedbygging av Tanumplatået i strid med Rådmannens faglige anbefaling om å ta vare på et av de mest verneverdige kulturlandskaper i landet.
Det mener Bærum- Natur og Friluftsråd,   Naturvernforbundet i Bærum,  Asker og Bærum Bondelag, Jordvern Oslo og Akershus,   Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Tanum vel, Skui vel, Asker og Bærum Historielag,  Bærum Turlag,  Lilløyplassen kulturhus.
Organisasjonene står bak et fellesopprop til vern for Tanumplatået. Foreslåtte utbyggingsområder, spesielt ved Skui-Kveise og Staversletta, er av den største utbygging som har skjedd på Tanumplatået.  Endelig avgjørelse skjer allerede i kommunestyret onsdag 25. februar 2015, med forutgående gruppemøter mandag 23. febr.
Les debattinnlegg til Budstikka om Kommunedelplanen (KDP) og opprop mot nedbygging av jordbruksområder her

Ønsker du å støtte motstanden mot planene, skriv under fellesoppropet.