Tanum Vel klager på vedtak

Støtter Naturvernforbundet

I brev av 20. mai 2015 til Bærum kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus sender Tanum Vel inn klage på vedtak i forbindelse med Jens Holes vei og Emma Hjorts vei. Du kan lese dokumentet, som heter "brevEmma" her