Tanumnytt

Oljesøl på Staversletta

 Juli 2014:

I forbindelse med asfaltering av Vestmarkveien, har utførende entrepenør funnet det formålstjenlig å sette fra seg utstyr på Staversletta.

Her har det vært en betydelig oljelekkasje i et mye brukt tur- og lekeområde. Dette er forsøkt dekket over med sand.

Tanum Vel har bedt kommunen om straks å forlange området ryddet: Sølet må graves bort og stedsriktig masse legges tilbake.