Viktig informasjonsmøte 14. februar

Staversletta - følg med på utbyggingsplanene!

INFORMASJONSMØTE OM UTBYGGING AV STAVERSLETTA-OMRÅDET

 

Tanum Vel og Veidekke Eiendom inviterer til informasjonsmøte om den planlagte utbyggingen av

Staversletta-området.

 

 

Orienteringen finner sted 14.februar kl 18 på Tanum skole

Vi møter representanter fra Veidekke som er utbygger av området.  De vil gjerne orientere om sine planer og høre tilbakemeldinger før forslag til reguleringsplan sendes kommunen.

Vel møtt!

Med hilsen for Tanum Vel

Anne Strømmen Lycke