Sees på årsmøtet!

Innkalling, årsberetning og regnskap

Velkommen til årsmøtet i Tanum vel torsdag 14. april 2016 kl. 1900 på Tanum og Jong seniorsenter.

Husk å ta med utskrift av årsmøtedokumentene på møtet.

Etter at den formelle delen av møtet er over, er vi så heldige å få noen betraktninger av Øystein Dahle over temaet "Fremtiden - en utfordring for oss alle". Det blir servert kaffe og kaker.

Innkalling, årsberetning, årsregnskap for 2015 og forslag til budsjett for 2016 finner du her

(Dokumentet heter: 2016-03-06 Tanum vel årsmøte 2016.pdf)