HØRINGSUTTALELSE KOMMUNENS AREALDELSPLAN

Hva skjer i vårt område fram til 2030?

Tanum Vel har avgitt høringssvar på Kommunens arealdelsplan fram til 2030. Velet ønsker fortsatt å beholde store deler av vårt område reservert til landbruk-, natur- og fritidsbruk (LNF område).
Styret benytter anledningen til å påpeke at vernet av dette området jevnlig er under press. Vi ber om at det utredes konsekvenser av varig vern (landskapsvern) og regulering til landbruksformål for hele eller deler av området.
Se høringsuttalelsen her

(Dokumentet heter: HØRINGSUTTALELSE arealdelsplan 2016 til 2030)