Høring om kommuneplanen

Tanum Vel har gitt høringsuttalelse til "Kommuneplanens arealdel 2015-2030. Velg høringsuttalelsen fra 2014 i arkivet her