Informasjon om bygging av Ringeriksbanen

Store konsekvenser for Tanum vels beboere

På velets årsmøte den 3. april 2017 gjennomgikk representanter fra Bane Nor planene for bygging av den nye Ringeriksbanen. Når selve anleggsvirksomheten starter, er foreløpig noe usikkert. Men når det kommer, vil det få store konsekvenser for alle som bruker Vestmarkveien, Tanumveien og videre mot Sanvika fra Nedre ås.

Se presentasjonen til Bane Nor her

( Saken heter: Presentasjon Tanum Vel - 03 04 2017.pdf)