Velkommen til årsmøtet 20. mars 2018!

Innbydelse med årsberetning

Styret i Tanum vel inviterer til årsmøte på det nye Tanum kirkesenter 20. mars 2018 kl. 1900.

Vi får besøk av varaordfører Ole Kr Udnes som snakker om Tanumområdets plass i utviklingen av Bærum i et litt lengre perspektiv. I tillegg kommer nabokontakten i Bane Nor som vil snakke om Ringeriksbanen i vårt område.

Hjertelig velkommen!

Du finner selve invitasjonen og årsmøtedokumenter her

(Tanum vel årsmøte 2018 redigert.pdf)