Interessant årsmøte

Årsmøtet ble gjennomført med 30 deltakere til stede. Store prosjekter kommer snart til å gjennomføres i vårt område. Dette bar årsmøtet også preg av. Møtet startet med en orientering om arealplanene for Bærum av varaordfører Ole Kristian Udnes. Viktig i strategien er å bevare Bærum som en landkommune. 
Videre orienterte Bane Nor om utbyggingen av Ringeriksbanen, og Vannverket informerte om utvidelsesplaner på Kattås.
Anne Strømmen Lycke ble gjenvalgt som styreleder.
Les mer i Årsmøtereferat 2018 her

Ikke lenge siden vi gikk på ski her...